نماذج فروض و اختبارات اللغة الفرنسية 1 متوسط

Sujets des devoirs et d’examens français 1AM

نماذج فروض و اختبارات اللغة الفرنسية 1 متوسط

Devoirs et compositions 2eme génération

Troisième trimestre Deuxième trimestre Premier trimestre
Devoirs
exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017

exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2016/2017
exemple 06     2016/2017
exemple 07     2016/2017

exemple 08     2016/2017
exemple 09     2016/2017
exemple 10     2016/2017
exemple 11     2016/2017

exemple 12     2016/2017
exemple 13     2017/2018
exemple 14     2017/2018
exemple 15     2017/2018

exemple 16     2017/2018
Compositions
exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017
exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2016/2017
exemple 06     2017/2018
exemple 07     2017/2018
exemple 08     2017/2018
exemple 09     2017/2018
exemple 10     2017/2018
exemple 11     2017/2018
exemple 12     2017/2018
Examens de rattrapage
exemple 01     2017/2018
Devoirs
exemple 01  
exemple 02
exemple 03
exemple 04
exemple 05
exemple 06
exemple 07 

exemple 08     2016/2017
exemple 09     2016/2017

exemple 10     2016/2017
exemple 11     2016/2017
exemple 12     2016/2017
exemple 13     2016/2017
exemple 14     2017/2018
exemple 15     2017/2018
exemple 16
exemple 17
exemple 18
Compositions

exemple 01   
exemple 02     2016/2017
exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2017/2018
exemple 06     2017/2018
exemple 07     2017/2018
exemple 08     2017/2018

exemple 09     2017/2018
Devoirs
exemple 01
exemple 02
exemple 03
exemple 04
exemple 05
exemple 06
exemple 07
exemple 08
exemple 09
exemple 10
exemple 11
exemple 12
exemple 13
exemple 14
exemple 15
Compositions
exemple 01

exemple 02
exemple 03
exemple 04

exemple 05
exemple 06

exemple 07
exemple 08